சிரிப்பு வருது

சிரிப்போம் சிரிப்போம்… சிரித்து கொண்டே இருப்போம்….

புதிய ‘மா’த்திச்சூடி…

புதிய ‘மா’த்திச்சூடி…

அறஞ் செய இரும்பு
ஆறுவது காபி
இயல்வது பெட்டிங்
ஈவது லஞ்சம்
உதவுவது கடத்தல்
ஊதுவது சிகரெட்
எப்படியும் பணம் சேர்
ஏமாற்றிப் பிழை
ஐஸ் வைக்கக் கற்றுக்கொள்
ஒருவனை (ளை) மட்டும் நேசி
ஓசியில் வாழப் படி.
ஒள… (தெரியலீங்க)

 

எழுதியவர் :Surez Kumar (surezkum…@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: